Oddelki

rim ringz

Obvestila:

Splošni pogoji nagradne igre

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je AVTO BATO d.o.o. (v nadaljevanju organizator).

Nagradni natečaj poteka od 25. 3. 2014 do 30. 4. 2014 na https://www.facebook.com/RimRingzsi (v nadaljevanju RimRingz.si Facebook stran).

Vsak posameznik lahko k nagradnem natečaju pristopi samo enkrat. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na http://rimringz.si/content/48-splosni-pogoji

Po zaključku nagradne igre bo organizator v roku treh dni razglasil nagrajence, ki bodo prejeli nagrade. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (e-naslova ali imena, priimka in naslova, kamor se nagrada pošlje) ima organizator udeležencu pravico sodelovanje v nagradni igri zavrniti oziroma ga iz nagradne igre izključiti.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na http://rimringz.si/content/48-splosni-pogoji  in obvestil preko RimRingz.si Facebook strani.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Slovenije, ki so starejši od 18 let.V nagradni igri ne smejo sodelovati tisti, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi ožji družinski člani, ter osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so vključeni v RimRingz.si Facebook stran.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na http://www.rimringz.si/splosni-pogoji.html in na RimRingz.si Facebook strani.

3. Kako sodelovati v nagradnem natečaju

Za sodelovanje v nagradnem natečaju mora udeleženec postati oboževalec RimRingz.si Facebook strani, če tega še ni storil predhodno s klikom na gumb "Všeč mi je/Like" na vrhu strani.

V nadaljevanju mora izpolniti obrazec za sodelovanje v nagradni igri.

4. Nagradni sklad

Nagrajenec ,ki je hkrati sodelujoč v nagradni igri, bo izžreban naključno in prejme sledečo nagrado

Nagrada:


Rim Ringz zaščita platišč po izbiri. (dimenzija in barva)

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter izbiro nagrajenca skrbi komisija v sestavi 3 članov, ki so predstavniki organizatorja.
Rezultati bodo objavljeni na Rim Ringz Facebook strani, nagrajenci pa bodo obveščeni preko preko elektronske pošte na naslov ki so ga navedli pri oddaji v obrazec za sodelovanje v nagradni igri.
Nagrajenec bo objavljen tudi na zidu Rim Ringz Facebook strani.

Nagrajenec se mora ob prevzemu nagrade fotografirati in posredovati slike organizatorju igre, ki bo omenje slike objavil na Facebook spletni strani Rim Ringz.

6. Davki od nagrad

Dobitek v nagradni igri, ki presega skupno vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini, obdavči po stopnji 25% od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
Izračun in plačilo akontacije dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača.
Vrednost dobitka nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

7. Prevzem nagrad

Nagrado bo nagrajenec prevzel na sedežu podjetja  v Ljubljani na naslovu Ježa 62.

8. Varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator bo osebne podatke udeležencev obdeloval za potrebe pošiljanja mesečnih e-novic. Od mesečnih e-novic se lahko vsak udeleženec odjavi na povezavi v vsebini e-novic. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju.
Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Rim Ringz Facebook strani.

24. 3. 2014

Rim Ringz

AVTO BATO d.o.o.